شماره اطلاعات پرواز و ترمینال ها

مسافر گرامی جهت اطلاع از ترمینال پرواز خود و یا اطلاعات پرواز خود می توانید با شماره تلفن اطلاعات پرواز فرودگاه خود تماس بگیرید این شماره برای تهران 199 می باشد و برای شهرستان ها می توانید از 118 شهر خود این شماره را بخواهید

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید